Monika Adamovičová
Marketing Project Manager
in email

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas svojej práce v PMP Marketing úspešne absolvovala aj niekoľko špecializovaných školení Professional Marketing Forum v Londýne. Špecializuje sa na manažment kampaní, vrátane plánovania médií. Podieľala sa na analýzach a tvorbe konceptov ako aj realizáciach kampaní PMP Marketing pre rôzne globálne značky v Českej republike, Belgicku, Holandsku, Nemecku a na Slovensku. Monika má rozsiahle skúsenosti z oblasti HR marketingu a internej komunikácie.
Monika je zodpovedná za oddelenie marketingu.
 

Kľučoví ľudia
Managing Director
Head of Studio and Production
Senior Consultant
Senior Consultant
Art Director
Senior Consultant
Marketing Project Manager
Pracovali sme aj na týchto projektoch.