Martin Grach
Senior Consultant
email

V minulosti pracoval na rôznych manažérskych a projektových pozíciách obchodných spoločností, pričom významnú časť svojej kariéry pracoval ako Sales Process Consultant v poradenskej spoločnosti Mercuri International.


Medzi Martinove zodpovednosti patrí poradenstvo, tréning a koučing pre oblasť zlepšovania manažérskych a komunikačných nástrojov a zručností, ako aj funkčného prepájania marketingových cieľov s obchodnými či strategickými cieľmi spoločností. Spolupracuje a koučuje mnohých manažérov na Slovensku a v zahraničí, sústreďuje sa na tvorbu a zefektívňovanie komunikačných a riadiacich nástrojov.


Martin pracuje v tíme PMP Marketing na pozícii Senior Consultant.
 

Kľučoví ľudia
Managing Director
Head of Studio and Production
Senior Consultant
Senior Consultant
Art Director
Senior Consultant
Marketing Project Manager
Pracovali sme aj na týchto projektoch.