Martin Onofrej
Managing Director
in email

Martin má predchádzajúce skúsenosti z práce pre vydavateľské spoločnosti a agentúry v Belgicku. V roku 1999 založil full-servisovú reklamnú agentúru PMP Marketing, ktorá poskytuje marketingové služby a poradenstvo pre viaceré nadnárodné a lokálne spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Je riaditeľom PMP Group zastrešujúcej PMP Marketing, PMP Agency a PMP Consulting. Špecializuje sa na strategický manažment, analýzy a poradenstvo v oblasti B2B a B2C marketingu, HR marketingu, externej a internej komunikácie.

 

Je zakladateľom a prezidentom AICO – Asociácia pre internú komunikáciu, jediného profesného združenia svojho druhu na Slovensku, ktoré je členom Európskej federácie asociácií internej komunikácie. Titul MBA získal na Nottingham Trent University Business School. Zároveň je absolventom prestížneho medzinárodného programu v oblasti internej komunikácie Melcrum Black Belt International Communication Program na School of Management na Cranfieldskej Univerzite vo Veľkej Británii. Okrem toho rád cestuje a jeho najobľúbenejšou destináciou je Japonsko.

 

Martin je riaditeľom PMP Marketing a zároveň vedie oddelenie Consulting & Coaching, ktoré sa zaoberá prieskumami, analýzami, auditmi, odbornými tréningmi a poradenstvom v oblasti B2B a B2C marketingu, HR marketingu, internej komunikácie, médií a krízovej komunikácie.

Kľučoví ľudia
Managing Director
Head of Studio and Production
Senior Consultant
Senior Consultant
Art Director
Senior Consultant
Marketing Project Manager
Pracovali sme aj na týchto projektoch.