Reklamná agentúra PMP Group je marketingovým a komunikačným riešením pre plnenie biznis cieľov.

 

Vlastným systémovým prístupom pre svojich klientov realizuje analýzy, kreatívu, produkciu, nasadenie a meranie v oblasti marketingu, externej a internej komunikácie a obchodných aktivít. PMP Group spája tri samostatné entity - PMP Consulting s.r.o., PMP Agency s.r.o. a PMP Marketing s.r.o.

3d_3c_logo
Consulting
consulting
Najskôr analyzujeme. Aká je východisková situácia? Kto a čo má na ňu dosah? Aká je miera efektivity prepojenia marketingu s obchodnými aktivitami? Výstupom sú nielen odporúčania pre klienta, ale aj do nášho nadväzujúceho kreatívneho procesu.
Creativity
consulting
Vymýšľame a prichádzame s nápadmi. Na strategickej, taktickej alebo operatívnej úrovni. Naše kreatívne koncepty nie sú samoúčelné, ale efektívne.
Communication
consulting
Implementačná fáza, kde naše nápady pretavíme do konkrétnych komunikačných nástrojov, jednorazových alebo pravidelných aktivít, a to komplexne - pre internú a externú komunikáciu.
Novinky
Novinky November 2016
Pre divíziu Learning & Development sme vytvorili promo a študijné materiály pre podujatia v Ríme, Dubaji a Amsterdame, kam sme vyslali aj náš filmový…
Novinky November 2016
Accenture sme podporili náborovou kampaňou SAP a JAVA špecialistov a podujatím Hackathon v Prahe.
Novinky Október 2016
Pre spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) sme vytvorili kariérnu stránku pre stredoeurópsky región a zrealizovali ďalšie vlny náborej…
Novinky Október 2016
V roku 2016 sme pomohli Accenture aj s prípravou medzinárodnej IT konferencie v Bratislave.
Novinky September 2016
Aj tento rok sa bude konať celosvetovo uznávaná súťaž EY Podnikateľ roka. Podporili sme ju komunikačnou kampaňou.
Novinky September 2016
Výrobnej spoločnosti AJ Metal Design sme redizajnovali oficiálnu webstránku.
Novinky August 2016
Špecializujeme sa na B2B marketing, professional services marketing, náborový marketing, budovanie a rozvoj zamestnávateľskej značky. Stáli sme za…
Novinky Jún 2016
Pre Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), svetového lídra vo vývoji a produkcii interiérových komponentov, sme pripravili náborovú kampaň pre výrobné…
Novinky Apríl 2016
Aj tohtoročná komunikácia spoločnosti Partners Group SK nadväzuje na náš vizuálny a komunikačný koncept “Dajte si poradiť aj Vy”.
Novinky Marec 2016
Po minuloročnom úspechu podujatia Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov sme aj tento rok podporili prípravu a exekúciu…
Novinky Marec 2016
Desiaty ročník súťaže pozná svojho víťaza. Pripravili sme pre ňu komunikačnú kampaň a branding.
Novinky Február 2016
Pri tejto príležitosti EY uskutočnila zaujímavý prieskum verejnej mienky „Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let“ .
Novinky Február 2016
Kvalitná interná komunikácia má nenahraditeľný vplyv na to, či zamestnanci budú alebo nebudú na trhu práce ambasádormi svojho zamestnávateľa.
Novinky Február 2016
Pre IT spoločnosť uniCORE sme navrhli nové logo a kompletnú vizuálnu identitu. Ústredným vizuálnym prvkom je "focus".
Novinky December 2015
Team našej agentúry opäť podporil vzdelávanie zamestnancov EY - pre Learning & Development divíziu sme zabezpečovali grafické práce, produkciu,…
Novinky Október 2015
Posledné tohtoročné podujatie Dni finančnej gramotnosti sa tak konalo v Prievidzi v OC Korzo. Návštevníci mali možnosť zmerať si svoj kvocient…
Novinky Október 2015
Accenture bol tento rok partnerom Merck Innovation Summitu v Prahe. Team našej agentúry pripravil pre Accenture prezentačný stánok, video sekvencie a…
Novinky Október 2015
Team našej agentúry podporil úsilie Accenture v príprave a exekúcii tretieho ročníka celodňovej konferencie OpenSlava 2015 na tému open source a…
Novinky September 2015
Spoločnosť EY otvorila jubilejný 10. ročník slovenského kola súťaže EY Podnikateľ roka. Naša agentúra pripravila komunikačnú kampaň vrátane TV spotu,…
Články Júl 2015
Stratégie 07/2015: Martin Onofrej zhodnotil tento ročník súťaže AICO Grand Prix a priblížil víťazné projekty.
Novinky Jún 2015
Počas tohtoročného TREND Marketing Summit v Bratislave vystúpil v programe Strategy Hall aj náš dlhoročný klient EY.
Novinky Máj 2015
Podporujeme PARTNERS GROUP SK a nadáciu PARTNERS v úsilí zvýšiť finančnú gramostnosť obyvateľstva. Team našej agentúry zabezpečoval prípravu a…
Novinky Máj 2015
Accenture v Českej republike realizuje náborovú kampaň do divízie Consulting. Naša agentúra pripravila online aj offline komunikačné materiály s…
Novinky Apríl 2015
Team našej agentúry pripravil refresh komunikácie pre Partners Group SK. Tento rok sme ťažisko posunuli z produktovej komunikácie do náborovej. Nová…
Novinky Marec 2015
Naša agentúra opäť podporila EY pri organizovaní súťaže Podnikateľ roka ako aj galavečera odovzdávania cien. Naša marketingová podpora zahŕňala rôzne…
Novinky Február 2015
V PMP Group sme podporili AICO - Asociáciu internej komunikácie pri organizovaní podujatia Interná komunikácia z perspektívy a očakávaní lídrov, ako…
Novinky Február 2015
Pripravili sme náborovú kampaň pre ING Bank Global Services & Operations. Team našej agentúry prišiel s komunikačným konceptom Boarding Now, ktorý…
Články December 2014
Funkciou modernej internej komunikácie je zabezpečiť, aby ľudia poznali ciele svojej organizácie, akú úlohu v nej zohrávajú, aby boli odhodlaní tieto…
Novinky November 2014
Filmový štáb PMP opäť cestoval a natáčal na rôznych miestach v Európe, napríklad pre spoločnosť EY. Vytvorili sme rôzne klipy, rozhovory a…
Novinky Október 2014
Sebastian Fuller, Senior Consultant PMP Group, prezentoval 28. októbra na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity svoje skúsenosti s rebrandingom…
Novinky September 2014
Náš klient EY hľadá na Slovensku už 9. EY Podnikateľa roka a naša agentúra preto v septembri žila marketingovou podporou pre túto súťaž - od online a…
Novinky Jún 2014
Naše grafické štúdio navrhlo pre podporu finančnej gramotnosti pre nášho klienta Partners Group SK koncept "Linka finančnej gramotnosti" na…
Novinky Jún 2014
Pre nášho klienta Partners Group SK a nadáciu PARTNERS sme navrhli a realizovali cyklus eventov „Dni finančnej gramotnosti”. Naša agentúra…
Novinky Jún 2014
Pre Asociáciu internej komunikácie AICO sme zabezpečovali súťaž projektov internej komunikácie AICO Grand Prix 2014. Spoločnosti súťažili v patich…
Novinky Máj 2014
V PMP Group sme vytvorili storyboard pre televízne spoty Partners Group SK, ktoré sú súčasťou reklamnej kampane v televízii a online médiách.
Novinky Apríl 2014
Náš klient Sylex spustil novú webstránku, ktorú navrhli a vytvorili naši webdizajnéri z PMP Group. Web je záverečnou aktivitou vrámci strategického…
Novinky Apríl 2014
V PMP Group sme pripravili nový web pre klienta Metal Design. Navrhli sme grafický dizajn, ako aj riešenie pre konfiguračný systém.
Novinky Apríl 2014
Pre asociáciu SEDMA sme pripravili novú obsahovú štruktúru a dizajn webstránky s vlastným CMS (content management system). Súčasťou grafických prác…
Novinky Apríl 2014
Opäť pomáhame budovať a zveľaďovať zamestnávateľskú značku viacerým našim klientom aj v jarnej náborovej sezóne 2014.
Novinky Marec 2014
Príbehy skutočných ľudí sú základom novej komunikačnej stratégie pre Partners Group SK z dielne PMP Group. V reklamnej kampani sa tak objavia reálni…
Novinky Marec 2014
Aj tento rok spolupracovala naša agentúra na projekte EY Podnikateľ roka v Českej a Slovenskej republike.
Články Marec 2014
Zisk: 3/2014 - Rozhovor o HR marketingu, zamestnávateľskej značke a ich úlohe pri angažovanosti zamestnancov.
Novinky Marec 2014
V PMP Group sme pripravili novú komunikačnú stratégiu pre Ecorec. Jej súčasťou bol grafický návrh rôznych tlačových materiálov, ako aj tvorba videa…
Články Január 2014
AICO News: Vydanie 01/2014 - Firmy potrebujú integrovať do svojho života a internej komunikácie rôzne moderné nástroje vrátane podnikových…
Články Január 2014
AICO News: Vydanie 01/2014 - Dnešné nástroje internej komunikácie umožňujú mnoho druhov meraní a spätnej väzby. Máme tak v rukách úžasné nástroje na…
Články December 2013
AICO News: Vydanie 03-04/2013 - Čo je prekážkou vyhodnotenia návratnosti investícií do internej komunikácie? Absencia merania.
Novinky November 2013
Tento rok naša agentúra nadviazala spoluprácu so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou. Súčasťou našich marketingových služieb bol nový komunikačný…
Novinky November 2013
V rámci našich služieb pre Synlab Slovakia sme úspešne realizovali PR projekt Zdravá pošta.
Novinky November 2013
Team agentúry PMP Group sa aj tento rok podieľal na podpore programu EY Learning & Development. Naši kolegovia z grafického štúdia, produkcie a…
Novinky Október 2013
PMP Group v spolupráci s odborníkmi z laboratórnej diagnostiky nakrútili odbornú televíznu reláciu. Naša agentúra zabezpečovala vypracovanie tém a…
Novinky September 2013
PMP Group zabezpečoval ďalší rebranding Ernst & Young, ktorý priniesol zmenu značky na EY, nové logo a tagline ako aj ďalšie úpravy v dizajn manuále…
Novinky September 2013
Agentúra PMP Group vyhrala tender pre klienta Synlab Slovakia. Výsledkom bola nová komunikačná stratégia integrujúca rôzne marketingové aktivity.
Články August 2013
AICO News: Vydanie 02/2013 - Využívanie podnikových sociálnych médií v internej komunikácii prispieva k zvyšovaniu efektívnosť vnútorných procesov…
Novinky Júl 2013
Agentúra PMP Group vytvorila nový komunikačný koncept pre Roche Diagnostics vrátane hlavnej idey a zastrešenia koordinácie projektu.
Novinky Júl 2013
Agentúra PMP Group zintenzívňuje svoju spoluprácu s klientom Sylex. Výsledkom má byť update vizuálnej identity firmy, ktorá bude v súlade s novou…
Novinky Jún 2013
Pre Nadáciu PARTNERS sme vytvorili a zrealizovali sériu eventov “Dni finančnej gramotnosti”. Eventy sme zabezpečovali po kreatívnej, grafickej aj…
Novinky Apríl 2013
Agentúra PMP Group pripravila pre svojho klienta Partners Group SK rozsiahly refresh firemnej vizuálnej identity.
Novinky Marec 2013
Team našej agentúry pripravil pre skupinu Ecorec novú regionálnu komunikačnú stratégiu a brand refresh s cieľom podporiť budovanie tejto značky.
Novinky Marec 2013
Agentúra PMP Group poskytla aj tento rok podporu pre prestížnu súťaž EY Podnikateľ roka.
Novinky Február 2013
PMP Group vyhrala tender na výber agentúry pre spoločnosť metal design slovakia. Budeme tak zastrešovať B2B marketingové aktivity spoločnosti.
Novinky Január 2013
Agentúra PMP Marketing sa rozširuje o ďalšie dve divízie - PMP Agency a PMP Consulting. Bod znažkou PMP Group tak bude poskytovať väčšie portfólio…
Novinky December 2012
ING Investment Management pokračuje v svojej edukačnej mikro kampani so sériou PR článkov na tému sporenia a investovania.
Novinky November 2012
Martin Onofrej z PMP Marketing a AICO na konferencii o aktuálnych výzvach internej komunikácie v Prahe rozprával o možnostiach, ktoré prinášajú…
Novinky November 2012
Video štáb agentúry PMP Marketing opäť cestoval po Európe. Pre Ernst & Young pripravil viacero videí pre účely internej komunikácie.
Novinky September 2012
Martin Onofrej z PMP Marketing mal prednášku na konferencii New Vision in HR s názvom Prečo a v čom sú HR a interná komunikácia partnermi.
Novinky September 2012
ING Bank pokračuje v produktovej kampani pre ING Konto. Kampaň je zameraná hlavne na online - bannery a PPC reklamu.
Novinky September 2012
Partners Group SK pokračuje v imidžovej kampani z dielne našej agentúry. Kampaň využíva online a offline kanály a je previazaná aj na náborový…
Novinky Júl 2012
Odborníci na internú komunikáciu z PMP Marketing sa rozhodli založiť odborné združenie AICO - Asociácia internej komunikácie, ktorého cieľom je…
Novinky Máj 2012
Martin Onofrej, riaditeľ PMP Marketing a zakladateľ AICO, vystúpil na odbornej konferencii v Prahe. Cieľom bolo predstaviť moderné nástroje internej…
Novinky Máj 2012
Partners Group SK pokračujú v korporátnej kampani "Dali sme si poradiť." Kampaň sme navrhli tak, aby využívala synergický efekt aj s aktivitami…
Novinky Máj 2012
Na jar sme spustili kampaň pre ING Investment Management postavenú na krátkych PR advertoriáloch v časopisoch, novinách a na vybraných webstránkach.
Novinky Marec 2012
Riaditeľ agentúry PMP Marketing Martin Onofrej sa ako aktívny člen globálnej organizácie Melcrum (združuje expertov internej komunikácie z celého…
Novinky Marec 2012
Naša agentúra PMP Marketing v marci uspela v tendri pre slovenskú pobočku globálnej spoločnosti Accenture. Náš projektový tím zložený z...
Novinky Marec 2012
V marci sa naša agentúra stala partnerom českého Institutu interní komunikace - IIK. Institut interní komunikace so sídlom v Prahe je nezávislá…
Novinky Marec 2012
Náš klient PARTNERS GROUP SK sa aj tento rok rozhodol zintenzívniť svoje aktivity v oblasti náborového marketingu. Napriek tomu, že v tomto roku sa…
Novinky Marec 2012
Agentúra PMP Marketing už 11-ty rok poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti náborového marketingu pre globálnu poradenskú spoločnosť Ernst & Young.…
Novinky Február 2012
PMP Marketing aj v roku 2012 intenzívne pracuje na nových projektoch a kampaniach. Pre klienta ING Bank pokračujeme v druhej vlne mediálnej a PR…
Novinky November 2011
Náš klient Kaspersky Lab sa od novembra rozhodol prehĺbiť svoje pôsobenie v ČR a SR a zintenzívniť svoje media relations v týchto krajinách...
Novinky November 2011
Od mája do novembra 2011 bol náš filmový štáb v Bratislave nezastihnuteľný ☺. Dôvodom bola jeho plná vyťaženosť pre potreby klienta Ernst & Young,…
Novinky Október 2011
Jarná kampaň Partners Group SK s headlinom "Dal som si poradiť. A vy? " pokračuje aj na jeseň. Cieľ ostáva ten istý - zvyšovať povedomie o značke a…
Novinky Október 2011
Štyria kreatívci a projektová manažérka na festivale Golden Drum v slovinskom Portoroži.
Novinky Október 2011
V dňoch od 11. do 13. októbra sa v Londýne konal prestížny samit špecialistov internej komunikácie z celého sveta. Túto spoločenskú udalosť…
Články Október 2011
Stratégie / Kreativita 2011: 10/2011 - Náborový a HR marketing zohráva strategickú úlohu pri udržaní rastu firiem. Úloha kreativity je v tomto…
Články Október 2011
Stratégie: 10/2011 - Interná komunikácia je u nás známa skôr v teoretickej rovine - v praxi je v mnohých firmách zanedbávaná a hľadá si svoje…
Novinky Október 2011
Začiatkom októbra 2011 sme spustili kampaň pre nášho klienta ING Bank na podporu jeho obľúbeného produktu: sporiaceho účtu ING Konto. ING Konto je.…
Novinky September 2011
Deň otvorených dverí firmy Kaspersky Lab v Prahe: 6. september 2011 Kaspersky Lab je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich globálnych IT…
Články August 2011
Stratégie: 08/2011 - Rozhovor s PMP Marketing o tom, prečo je dôležité správne riadiť internú komunikáciu, ak chceme aby náš manažment zmien bol…
Články August 2011
Connection: 07-08/2011 - Efektívna interná komunikácia je základom úspechu implementácie zmien vo firme. Jedným z najdôležitejších výstupov HR…
Články Júl 2011
Stratégie: 07/2011 - Reklamný a PR biznis prechádzajú v posledných rokoch veľkými zmenami - firmy zvažujú do akej miery sú potrebné externé…
Novinky Jún 2011
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti HR marketingu. Vytvorili sme náborové koncepty či realizovali kampane v mnohých európskych krajinách, ako je…
Články Jún 2011
Stratégie: 04/2011 - Partners Group SK spustili novú komunikačnú kampaň z dielne našej agentúry. Je súčasťou zmeny komunikačnej stratégie, ktorá má…
Novinky Máj 2011
Keď sa česká pobočka Accenture rozhodla, že potrebuje vytvoriť náborovú kampaň, adaptovali sme pre nich excelentný globálny náborový koncept - BE…
Novinky Máj 2011
At the beginning of this year, PMP Marketing created a communication campaign aimed at current and potential clients of Partners Group SK, conveying.…
Novinky Apríl 2011
The search for qualified workers is a never-ending challenge for any employer, and the truth is, certain jobs are always short of specialists. How do…
Novinky Apríl 2011
PMP Marketing has created an animated TV spot for Partners Group with the strapline “I have taken advice. And you?”, which is the central theme of…
Novinky Marec 2011
Ernst & Young runs a highly respected global project to recognise the most successful entrepreneurs and business leaders in various fields.
Novinky Február 2011
This year focuses on a visual unification of recruitment concepts we have created for Ernst & Young in previous years. We have replaced the “EY life”…
Novinky Február 2011
PMP Marketing introduces Mindball for the first time in Slovakia and the Czech Republic!
Novinky December 2010
Promotion of COMPAREX Slovakia, an IT company, mixed several activities. First of all, we presented the update of the visual identity of the brand…
Novinky December 2010
Have you ever tasted the biggest menu in Bratislava? The task was how to promote the key reasons when looking for a hotel for your event or really…
Novinky November 2010
Accordingly to Wikipedia, the term “guerrilla publishing” was coined by Gert Van Mol. Gert’s firm, The Publishing Company, based in Brussels and…
Novinky November 2010
Partners Group SK is dynamically expanding its services. In November, 2010, Partners Groupdecided to put its choice of advertising agency out to…
Novinky November 2010
Allen & Overy, an international law firm with a global network of legal practices, has undergone a corporate identity refresh, and we are happy that…
Novinky Október 2010
As Johnson Controls strengthens its presence in Bulgaria, the need for effective internal communications keeps increasing in importance. The JC Sofia…
Články September 2010
Stratégie: 09/2010 - Efektívna interná komunikácia je predpokladom k úspešnému implementovaniu zmien. Keďže sa dotýka zamestnancov a ich…
Novinky September 2010
Martin Onofrej, Senior Project Manager, was invited by InForm, organisers of HR Conference 2010, to provide a keynote speech on internal…
Novinky August 2010
Long hours of planning and preparation finally culminated on September 20 as the ING Bottom Line campaign was successfully launched in Slovakia, The…
Novinky August 2010
Before you hit the "SEND" button... Think outside your inbox
Články August 2010
Stratégie: 08/2010 - O inováciách na trhu s balenými vodami a o marketingových výzvach, ktorým čelí.
Novinky August 2010
In July, we launched the 3rd wave of the advertising campaign for Santovka - the legendary Slovak mineral water. Obviously, the 3rd wave is linked to…
Novinky Júl 2010
The beauty of the Provencial nature of south-eastern France forms the essence of two globally recognized cosmetics brands.
Články Júl 2010
Stratégie: 07/2010 - PMP Marketing je víťazom tendra na full-servisovú agentúru pre spoločnosť Aqua Mineral, ktorá po niekoľkoročnej odmlke prináša…
Novinky Jún 2010
PMP Marketing has created a communication concept for the re-launch of the Santovka brand. Aqual Mineral, the new-owner of the brand and its famous…
Novinky Apríl 2010
Since March 2010, QPOR, the local Czech product brand, has been replaced by PORFIX. This strategic decision means that PORFIX can communicate and…
Novinky Marec 2010
Like other successful companies, Sodexo – a global player in the field of coupon and catering solutions – perceives internal communication as a key…
Novinky Marec 2010
Entrepreneur Of The Year (EOY) - Ernst & Young’s highly respected global project to recognize the most successful entrepreneurs and business leaders…
Novinky Marec 2010
Starting March 2010 the Czech local product brand QPOR has been replaced by PORFIX. With this strategic decision, PORFIX is communicating and selling…
Novinky Február 2010
Wednesday, February 24th, 2010, saw the Grand Opening ceremony of the luxurious 5-star Sheraton Hotel, a member of the Starwoods global network...
Novinky Február 2010
The PORFIX Company is a leading Slovak and Czech producer of grey AAC (autoclaved air concrete) building materials. We won the international tender...
Novinky Január 2010
Dutch bancassurer ING Groep NV has begun the process of splitting into two parts - an insurance operation and a banking operation. This process will…
Novinky December 2009
Information. Motivation. Team building. Communication is vital within any organization. The larger the company, the greater the need for effective…
Novinky Október 2009
Employees represent a key competitive advantage. This is particularly true in the case of professional services companies. For this reason, despite…
Novinky August 2009
Eurobooks, a bookstore specialising in foreign-language literature, had reached the stage in its development where a holistic approach to marketing,…
Novinky Jún 2009
Burn injuries are among the most tragic and serious of injuries, especially when it comes to children. Almost 40% of all burn injuries happen to…
Novinky Máj 2009
More than ever in these turbulent times, every company is obligated to improve its processes and activities to make them more effective. Effective…
Novinky Apríl 2009
Every company needs to manage its brand – its personality and image. Branding is a way to make companies stand out from the crowd, give the market…
Novinky Apríl 2009
A client of ours, Ernst & Young, has been ranked in the TOP 10 in the Best Presentation Stand category at National Career Days 2009, the annual job…
Články Január 2009
Stratégie: 01/2009 - Agentúra PMP Marketing vytvorila a realizovala koncept náborovej komunikácie EY Life pre českú pobočku globálnej poradenskej…
Novinky Január 2009
The Libellius consulting company is a relatively young organisation, but with a very strong message embodied in its motto “Healthy Business Matters”.…
Novinky Október 2008
PMP Marketing has developed a brand new concept for Ernst & Young‘s recruitment communications – EY Life – a recruitment campaign focusing primarily…
Novinky September 2008
Our agency - a specialist in the field of Recruitment Marketing - participated as a general partner in the Human Resources Conferenceorganized by In…
Novinky September 2008
Johnson Controls, Automotive Experience Division, is expanding its activities in the CEE, and as a result needs more new colleagues for their…
Novinky September 2008
Ernst & Young presents its annual Entrepreneur Of The Year® (EOY) award for the most successful and innovative entrepreneurial business leaders…
Novinky August 2008
PMP Marketing, with the support of other members of the PMP Group, provided across-the-board services for the creation and production of training…
Novinky August 2008
Naše kreatívne a grafické štúdio vytvorilo zaujímavé vizuáy, ktoré mali zaujať profesionálnych dizajnérov a ukázať im kariérne možnosti v…
Novinky Júl 2008
Kreatívci z našej reklamnej agentúry prišli s originálnym riešením ako zablahoželať čerstvým absolventom.
Novinky Apríl 2008
Treťou z náborových kampaní realizovaných pre Accenture v apríi bola kampaň pre divíziu Consulting. Naša agentúra adaptovala globálny reklamný…
Novinky Apríl 2008
Mnohé firmy čelia chronickému nedostatku špecifických talentov a preto musia cielene investovať do HR a náborového marketingu. Naša agentúra preto…
Novinky Apríl 2008
Ďalšia náborová kampaň pre Accenture Technology Solutions z dielne našej agentúry. So sloganom "IT plávaš v mori ponúk?" sme nadviazali na…
Novinky Marec 2008
Ernst & Young zmenil v apríli svoju vizuálnu identitu. Grafické štúdio a produkcia PMP Marketingu mali za úlohu zabezpečiť plynulú a bezchybnú…
Novinky Marec 2008
Divízia BPO nášho klienta Accenture hľadala holandsky hovoriacich zamestnancov pre svoje pražské centrum. Riešením tejto HR marketingovej výzvy boli…
Novinky December 2007
Predvianočná náborová kampaň pre Accenture Technology Solutions bola pre team našej agentúry výzvou. Za pár dní sme museli navrhnúť kreatívny koncept…
Novinky November 2007
Tentokrát mala naša agentúra na starosti zaujímavý projekt - organizáciu tlačovej konferencie pri príležitosti oficiálneho otvorenia biznis centra…
Články November 2007
Stratégie: 11/2007 - Agentúra PMP Marketing vytvorila koncept náborovej kampane pre Johson Controls. Súčasťou media mixu boli aj, pre nábor…
Novinky Október 2007
Johnson Controls pokračuje v náborovom úsilí a preto team našej agentúry prišiel s novou kampaňou, ktorá posúva pôvodný reklamný koncept na novú…
Novinky August 2007
Team agentúry PMP Marketing, člen PMP Group, vyhral tender na komplexnú dodávku tréningových materiálov pre divíziu Learning & Development klienta…
Novinky Jún 2007
Náš klient Ernst & Young ČR získal ocenenie v súťaži Zamestnávateľ roka v kategórii Najžiadanejší zamestnávateľ. Sme radi, že team PMP Group sa môže…
Novinky Jún 2007
Team našej agentúry vyhral tender pre náborovú kampaň Johnson Controls, ktorý v Bratislave otvára svoje nové biznis centrum. Sme hrdí na to, že…
Novinky Marec 2007
Náš klient Ernst & Young vyhral 2.miesto v kategórii Najlepší prezentačný stánok na NDK 2007. Na toto ocenenie sme hrdí aj my z agentúry, keďže návrh…
Novinky Február 2007
Vytvorili sme novú náborovú kampaň pre Ernst & Young Slovakia so sloganom “Be EYe-catching”. Kampaň je cielená na mladých ambicióznych ľudí a má…
Novinky November 2006
Šieste vyhlásenie cien o najlepší brand marketing v praxi prinieslo prvú cenu slovenskému Accenture. Sme hrdí na to, že sme vďaka našej dlhoročnej…
Novinky November 2006
Ako člen The Professional Marketing Forum sa PMP Marketing zúčastnil marketingového summitu v Prahe, ktorý sa konal v novembri.
Novinky Máj 2006
Naša náborová kampaň pre Ernst & Young ČR zozžala prvé ovocie na poli HR marketingu - umiestnila sa medzi najžiadanejšími zamestnávateľmi.
Novinky Apríl 2006
Vrámci náborového marketingu Accenture sme vytvorili zaujímavý multimediálny stánok na jobfair a podporili ho rôznymi tlačovinami a darčekovými…
Novinky Marec 2006
Vymysleli sme nový náborový koncept a slogan vrámci HR marketingu pre Ernst & Young Česká republika: "More than a career. The journEY."
Novinky Február 2006
Pre Le Cheque Dejeuner sme realizovali audit komunikačných nástrojov, ktorý slúžil ako podklad pre vytvorenie nového komunikačného konceptu a zmenu…
Novinky Február 2006
Začiatkom februárovej náborovej sezóny sme vymysleli štyri kreatívne koncepty na nezávislé náborové kampane pre holandský, belgický, český a…
Novinky Január 2006
Accenture Global Brand Audit 2006 priniesol vysoké hodnotenie pre slovenský a český Accenture - a to aj vďaka spolupráci marketingu s našou agentúrou.
Pozrite sa, čo všetko pre vás vieme urobiť.